لامپ 105 وات افراتاب مدل 105LU

قیمت اصلی 57,000 تومان بود.قیمت فعلی 55,000 تومان است.

لامپ 12 وات افراتاب مدل 12FSP-PTC

قیمت اصلی 9,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,500 تومان است.

لامپ 150 وات افراتاب مدل 150LU

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 81,000 تومان است.

لامپ 15وات افراتاب مدل 15HSP-PTC

قیمت اصلی 15,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,700 تومان است.

لامپ 30 وات افراتاب مدل 30HSP

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,000 تومان است.